έκθεση φωτογραφίας

1 Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου:

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Ου–τοπία"

από την Ομάδα φωτογραφίας "35 mm"