εκδήλωση για το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης

   σάββατο 28 απριλίου στις 8.00μμ 
    θα πραγματοποιηθεί στο μικρόπόλις 
    η παρουσίαση του κοινωνικού ιατρείου αλληλεγγύης