Μια βραδιά με παραμύθια 2

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 18:00 - 20:30, στο Μικρόπολις