Συνέλευση της ανοιχτής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕΤ

Συνέλευση της ανοιχτής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕΤ
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 7.00μμ στο Μικρόπολις

Υπενθυμίζουμε και 2 εκδηλώσεις αλληλεγγύης: