6/10/09 Συνάντηση για τη βιβλιοθήκη του Μικρόπολις

Την Τρίτη 6/10/09 στις 8μμ, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συνάντηση της ομάδας βιβλιοθήκης του Μικρόπολις με κύριο θέμα τη συγκρότηση μιας λίστας με βιβλιογραφία πάνω στις τρεις θεματικές στις οποίες θα εστιάζει η βιβλιοθήκη:
  • φύλο
  • εθνικισμός
  • εργασία