27/10/09 Συνέλευση για τη βιβλιοθήκη στο Μικρόπολις

Την Τρίτη 27/10/09 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συνέλευση σχετικά με την οργάνωση της βιβλιοθήκης στο Μικρόπολις.

Όποιος επιθυμεί να ενισχύσει τη βιβλιοθήκη με υλικό και βιβλία, μπορεί να τα φέρει καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του Μικρόπολις.

Οι βασικές θεματικές που θα καλύπτονται είναι εθνικισμός - φύλο - εργασία, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό.