30/10/09 Συνέλευση για το Μικρότοπο (χώρο για παιδιά)

Την Παρασκευή 30/10/09 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συνέλευση για την οργάνωση των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Μικρότοπου.