25/10/09 Κυριακή στο Μικρότοπο

Την Κυριακή 25/10/09 12.00-17.00 οι δραστηριότητες στα πλαίσια του Μικρότοπου στο Μικρόπολις θα περιλαμβάνουν : δημιουργικές δραστηριότητες, ελεύθερο παιχνίδι, φαγητό και ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Μικρότοπου και την οργάνωση των δραστηριοτήτων του.