11/10/09 Βιβλιοθήκη στο Μικρόπολις

Η βιβλιοθήκη του Micropolis αρχίζει να στήνεται!
Όποιος επιθυμεί να την ενισχύσει με υλικό και βιβλία, μπορεί να τα φέρει το Σάββατο 10/10/09 και την Κυριακή 11/10/09 από τη 1μμ μέχρι τις 8μμ.

Οι βασικές θεματικές που θα καλύπτει είναι εθνικισμός - φύλο - εργασία, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό.