18/10/09 Συνέλευση για το δωμάτιο υπολογιστών

Την Κυριακή 18/10/09 στις 5μμ θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συνέλευση για το δωμάτιο υπολογιστών στο Μικρόπολις με κύριο θέμα τον προσδιορισμό της λειτουργίας και των στόχων του χώρου.