Ομάδες που λειτούργησαν στο Μικρόπολις στο παρελθόν

Δείτε εδώ τα κείμενα παρουσίασης ομάδων που λειτούργησαν παλιότερα στο Μικρόπολις