Από τη μεσαιωνική στην πρώιμη νεότερη πόλη: Διακηρύξεις πολιτικής ισότητας, απολυταρχία, εξεγερσιακή δυναμική

Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 στις 6.30 μμ θα πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις η τέταρτη εκδήλωση στο πλαίσιο των "συζητήσεων για την πολιτική και την ιστορία", με θέμα "Από τη μεσαιωνική στην πρώιμη νεότερη πόλη: Διακηρύξεις πολιτικής ισότητας, απολυταρχία, εξεγερσιακή δυναμική".

Εισήγηση:
Ελένη Τούντα

Περιγραφή:
Η μεσαιωνική ευρωπαϊκή πόλη που αναδύθηκε τον 12ο αιώνα αποτελεί ίσως το πιο ιδιαίτερο μόρφωμα του μεσαιωνικού πολιτισμού, το οποίο καθόρισε τη φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού χώρου τόσο στη χωροταξική όσο και στην πολιτική/κοινωνική του διάσταση. Δημιούργημα εμπόρων και βιοτεχνών το αστεακό πολιτικό μόρφωμα στηρίχτηκε στις αρχές της ισότητας, της πολιτικής αυτοδιαχείρισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, εν γένει δηλαδή στις αρχές της communitas, και ήλθε σε σύγκρουση με τους παραδοσιακούς φορείς εξουσίας, τόσο κοσμικούς όσο και εκκλησιαστικούς.
Περισσότερα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
BOOKCHIN MURRAY, Η Τρίτη Επανάσταση. Τόμος Α΄ [ελλην. μετάφ. Μ. Σαρηγιάννης],
Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2009.

COLEMAN JΑΝΕΤ., Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης. Τόμος Β΄: Από τον Μεσαίωνα στην
Αναγέννηση [ελλην. μετάφ. Γ. Χρηστίδης], Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2006.

WEBER MΑΧ, Οικονομία και Κοινωνία. Τόμος Στ΄: Η πόλη [ελλην. μετάφ. Θ Γκιούρας],
Αθήνα, Εκδόσεις Σαββάλας, 2008.