Βιβλία-ταινίες-μουσικές


Τετάρτη 24 Μαρτίου: θεματική μέρα στο καφενείο από την ομάδα βιβλιοθήκης και την ομάδα προβολών του Μικρόπολις.