11/3/10 Θεατρική παράσταση: I'll be back some lucky day...