Συγκέντρωση υλικού για το Δεκέμβρη του 2008


Όποιος/α έχει στη διάθεσή του υλικό από το Δεκέμβρη του 2008 (φωτογραφίες, videos κλπ) μπορεί, αν θέλει, να το στείλει στο email του Μικρόπολις, ή να το φέρει στο καφενείο κατά τη διάρκεια του Νοέμβρη, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις έκθεση φωτογραφίες σχετικά με τον περυσινό Δεκέμβρη.