9/11/09 Η Πράσινη Ανάπτυξη, τα μεγάλα φράγματα και ο ποταμός Αχελώος
Περισσότερες φωτογραφίες