25/11/09 Εκδήλωση-Ενημέρωση σχετικά με τη γρίπη των χοίρων