Αναζήτηση υλικών για το εργαστήρι μετασκευής επίπλων

Η ομάδα μετασκευής επίπλων αναζητά υλικά. Όποιος/α έχει κάποια από τα παρακάτω, μπορεί να τα φέρει στο εργαστήρι μετασκευής επίπλων (3ος όροφος του Μικρόπολις).

Εργαλεία
Διάφορα