29/11/09 Κυριακή στο Μικρότοπο

Την Κυριακή 29/11/09 13.00-17.00 θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες στα πλαίσια του Μικρότοπου στο Μικρόπολις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν : θεατρικό παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, ελεύθερο παιχνίδι, φαγητό και ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Μικρότοπου και την οργάνωση των δραστηριοτήτων του.