7/11/09 Διαδραστική γνωριμία με το δωμάτιο υπολογιστών

Το Σάββατο 7/11 από τις 3μμ ως τις 10μμ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο δωμάτιο υπολογιστών του Μικρόπολις με στόχους
  • την παρουσίαση του δωματίου και των στόχων τους οποίους προορίζεται να εξυπηρετεί (ενημέρωση/αντιπληροφόριση, γνώση/αυτομόρφωση, επικοινωνία, συνεργασία και γενικότερη χρήση της τεχνολογίας για κινηματικούς σκοπούς)

  • την εισαγωγή στο Ελεύθερο λογισμικό (τι είναι, το κίνημα του Ελεύθερου λογισμικού, το ιστορικό οι κοινότητες και η κατάσταση σήμερα, μια Μαρξική προσέγγιση και η αναρχική οπτική)
  • τη γνωριμία/αρχική εξοικείωση με εργαλεία του Ελεύθερου λογισμικού (πλοήγηση στο internet, ηλεκτρονική αλληλογραφία, σουΐτες γραφείου, επεξεργασία εικόνας, κατασκευή ιστοσελίδων, επεξεργασία video, δημιουργία 3Δ γραφικών, επεξεργασία ήχου ...)