1η συνάντηση για το Αρχείο στο Μικρόπολις

Ένα αρχείο πλούσιο σε βιβλία, περιοδικά, προκηρύξεις, αφίσες των τελευταίων 30 χρόνων χρειάζεται τη βοήθειά μας για να αρχειοθετηθεί ώστε με τη σειρά του να μας βοηθήσει να κάνουμε τη μνήμη συνείδηση. Όσοι έχουν υπομονή, όρεξη και αντιλαμβάνονται την ανάγκη της διάσωσης και διάδοσης του υλικού των αγώνων ενάντια στην εξουσία, μπορούν να συμμετέχουν στη συνέλευση και στις εργασίες αρχειοθέτησης που θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στις 4μμ στο Μικρόπολις, ξεκινώντας από την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.