Μαθήματα ηλεκτρικού μπάσου

Η μουσική ομάδα του Μικρόπολις ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων ηλεκτρικού μπάσου. Τα μαθήματα θα γίνονται τις Παρασκευές 15:00-18:00.

Η πρώτη συναντηση ορίζεται για την Τετάρτη 1η Δεκέμβρη 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες: musicgroup@mikropolis.gr