5/11/2010 Εκδήλωση-Συζήτηση: Τοπικές κοινωνίες και Δημοκρατία