12/11/2010 Εκδήλωση-Συζήτηση: Λάρισα, Τρομοκρατία και καταστολή στη νεολαία