για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας