Πορεία αλληλεγγύης στη Λάρισα

Το Σάββατο στις 27/11 διοργανώνεται στη Λάρισα πορεία αλληλεγύης στους 11 μαθητές που κατηγορούνται με τον τρομονόμο λόγω της συμμετοχής τους στην εξέγερση του Δεκέμβρη.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ας επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 6972385851. Το ραντεβού συνάντησης είναι 08:45 το πρωί έξω από το Μικρόπολις Βενιζ. & Βασ. Ηρακλείου γωνία.


Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης